Veiligheidspaspoort

Meer zekerheid met het
SSVV Veiligheidspaspoort - Personal Safety Logbook.

Home

Het SSVV Veiligheidspaspoort is in 1998 door de SSVV geïntroduceerd. Het is een persoonlijk document waarin alle relevante (veiligheids)opleidingen en werkervaring van de houder zijn vastgelegd. Daarmee kan de houder/werknemer snel en op een eenvoudige manier laten zien over welke diploma’s en certificaten hij beschikt en welke medische keuringen hij heeft ondergaan.
En het stelt de opdrachtgever in staat om de gegevens aan de poort of op het werkterrein te controleren.

Eind januari 2001 is een nieuwe editie van het Veiligheidspaspoort gepubliceerd, het Personal Safety Logbook, voortgekomen uit de integratie van het SSVV Veiligheidspaspoort en het Veiligheidspaspoort van het Provinciaal Veiligheidsinstituut van Antwerpen.

Dit drietalige paspoort ( Engels, Nederlands en Frans ) is zonder meer bruikbaar in België en Nederland.
Het veiligheidspaspoort kost € 8,50 per stuk, excl. BTW, excl. verzendkosten.